Anosov D. V., R. V. Gamkrelidze, Emel'yanov S. V., Il'in V. A., Korovin S. K., Kurzhanskiĭ A. B., Marchuk G. I., Matrosov V. M., Mishchenko E. F., Moiseev E. I., Osipov Yu. S., Pliss V. A., Rumyantsev V. V., Chernous'ko F. L., Nikolaĭ Nikolaevich Krasovskiĭ (on the occasion of his eightieth birthday)

Title: Nikolaĭ Nikolaevich Krasovskiĭ (on the occasion of his eightieth birthday)
Authors: Anosov D. V., R. V. Gamkrelidze, Emel'yanov S. V., Il'in V. A., Korovin S. K., Kurzhanskiĭ A. B., Marchuk G. I., Matrosov V. M., Mishchenko E. F., Moiseev E. I., Osipov Yu. S., Pliss V. A., Rumyantse
Journal title: Differ. Equ.
Year: 2004
Issue: 11
Volume: 40
Pages: 1517–1532