V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. B. Rudyak, Mikhail Mikhailovich Postnikov (on his 60th birthday)

Title: Mikhail Mikhailovich Postnikov (on his 60th birthday)
Authors: V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. B. Rudyak
Journal title: Russian Math. Surveys
Year: 1989
Issue: 6
Volume: 44
Pages: 201-203
Citation:

V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. B. Rudyak, “Mikhail Mikhailovich Postnikov (on his 60th birthday)”, Russian Mathematical Surveys, 1989, 44:6, 201–203